Topic : Lefty Nguyen

1 - 3 of 3

Cách Làm Bột Nhúng Ombre TruDip EzFlow

March 2, 2017  | VietSALON Article

Chuyên viên huấn nghệ của hãng AiiBeauty Lefty Hoàng Nguyễn hướng dẫn cách làm ombre với bột nhúng TruDip EzFlow.

Keywords: acrylic dip powder   acrylics   American International Industries   bot nhung   dipping systems  

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

December 23, 2016  | VietSALON Article

Có cơ hi được biết Lefty ch mi hơn mt năm khi tôi đi d s kin Hun Ngh C Vn Vit ca hãng A.I.I vào tháng By năm 2015, n tượng v anh trong tôi khá rõ nét, là mt người có óc khôi hài, thân thin và rt ci m khi chia s v ngh móng. 

Keywords: Chloe Anh Tran   Lefty Nguyen   nghe si mong   phong van  

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

December 23, 2016  | Blog Post

Có cơ hi được biết Lefty ch mi hơn mt năm khi tôi đi d s kin Hun Ngh C Vn Vit ca hãng A.I.I vào tháng By năm 2015, n tượng v anh trong tôi khá rõ nét, là mt người có óc khôi hài, thân thin và rt ci m khi chia s v ngh móng. 

Keywords: Chloe Anh Tran   Lefty Nguyen   nghe si mong   phong van  

Featured Products & Promotions   |   Advertisement

Market Research

Market Research How big is the U.S. nail business? $7.3 billion. What's the average service price for a manicure? Dig into our decades' deep research archives.

Industry Statistics for

View All

VietSALON

FREE Subscription

VietSalon is a Vietnamese-language magazine and the sister publication to NAILS. Click the link below to sign up for a FREE one-year subscription.

Get a free preview issue and a Free Gift
Subscribe Today!

Please sign in or register to .    Close
Loading...
 
Subscribe Today
Subscribe Today