Close

Viet Voice

Nail Salon Owner-Turned-Poker Player Wins $8 Million

by Kimberly Pham | November 2, 2016

Las Vegas-based former nail salon owner Qui Nguyen won the grand prize of $8,005,310 and the coveted gold bracelet in the 2016 World Series of Poker (WSOP) No-Limit Hold 'em Championship held in Las Vegas. The 36-year-old beat San Francisco-based competitor Gordon Vayo on the 364th hand after nine hours of play, making him the 47th WSOP champion after one of the longest sessions in tournament history.

Qui is the second Vietnamese-American to win the main event championship. The first goes to 1998 WSOP champ Scotty Nguyen, who won $1 million.

Get the tantalizing poker play-by-play: World Series of Poker

For reprint and licensing requests for this article, Click here.

Originally posted on Viet Salon

Read more about

Viet Voice

VietSALON Rooster Nails

by Chloe Anh Trần

Mẫu móng 4-D mừng Xuân Ðinh Dậu của nghệ sĩ móng David Hoàng thật tỉ mỉ với nét hoài cổ khi dùng kỹ thuật sơn mờ làm nền.

Viet Voice

Phỏng Vấn Hoàng Lefty: Tôi Từng Là Một Đầu Bếp!

by Chloe Tram-Anh Tran

Có cơ hội được biết Lefty chỉ mới hơn một năm khi tôi đi dự sự kiện Huấn Nghệ Cố Vấn Việt của hãng A.I.I vào tháng Bảy năm 2015, ấn tượng về anh trong tôi khá rõ nét, là một người có óc khôi hài, thân thiện và rất cởi mở khi chia sẻ về nghề móng.

We respect your data and privacy.
By clicking the submit button below, you are agreeing with Bobit Business Media’s Privacy Policy and this outlined level of consent.

Load More