Close
Best Match Date Posted Found: 1 results
VietSALON: Rooster Nails (in Vietnamese)

VietSALON: Rooster Nails (in Vietnamese)

Mẫu móng 4-D mừng Xuân Ðinh Dậu của nghệ sĩ móng David Hoàng thật tỉ mỉ với nét hoài cổ khi dùng kỹ thuật sơn mờ làm nền. (Editor's Note: This story is about how we created our January/February 2017 cover for VietSALON Magazine.)